Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Teşrinievvel 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1 Kânunisani 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 17
Eksik sayılar: -