Taramanın yapıldığı arşiv: Millî Kütüphane, Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 12 Nisan 1339 (1923)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1 Kânunusani 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 282
Eksik sayılar: 67-107