Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 6 Şubat 1285 (1868)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 19 Nisan 1290 (1873)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 3. Cilt 64. sayı
Eksik sayılar: -