Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 13 Muharrem 1337 (1918)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 24 Ramazan 1337 (1919)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 184
Eksik sayılar: -