Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 22 Ramazan 1298 (1881)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 21 Safer 1299 (1882)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 20
Eksik sayılar: -