Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 30 Eylül 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 18 Ağustos 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 47
Eksik sayılar: -