Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Ağustos 1918
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 13 Mart 1919
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 37
Eksik sayılar: -