Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 20 Temmuz 1341 (1925)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 26 Teşrinisani 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 176
Eksik sayılar: -