Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 8 Haziran 1325 (1909)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 23 Teşrinisani 1325 (1909)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 25
Eksik sayılar: -