Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 3 Eylül 1870
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 4 Kânunuevvel 1873
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 1040
Eksik sayılar: -