Taramanın yapıldığı arşiv: İBB Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 6 Mayıs 1311 (1895)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 12 Kânunusani 1312 (1897)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 45
Eksik sayılar: -