Taramanın yapıldığı arşiv: Millî Kütüphane, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısı tarih: 10 Kânunusani 1336 (1920)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı tarih: 31 Teşrinievvel 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 2626
Eksik sayılar: 1627, 1663, 2061, 2062, 2063, 2257-2261, 2264-2269, 2271