Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 11 Nisan 1329 (1913)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 3 Nisan 1330 (1914)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 52
Eksik sayılar: -