Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı, Türk Tarih Kurumu
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 25 Teşrinisani 1312 (1896)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 23 Teşrinievvel 1313 (1897)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 102
Eksik sayılar: -