Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı, Millî Kütüphane
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 18 Temmuz 1332
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 30 Haziran 1333
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 45
Eksik sayılar: 46