Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, İBB Atatürk Kitaplığı, Millî Kütüphane, Kadın Eserleri Kütüphanesi
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 19 Ağustos 1311 (1895)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 31 Temmuz 1324
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 43
Eksik sayılar: 266, 271, 276, 278, 285, 286, 287, 292, 298-303, 308, 329-347, 349, 382, 4, 15, 20, 24, 497, 511, 518-520, 523, 525, 534, 536, 32, 35, 36