Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 18 Teşrinievvel 1289 (1873)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 7 Haziran 1293 (1877)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 363
Eksik sayılar: 244, 364-368