Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Kânunuevvel 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 22 Teşrinisani 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 104
Eksik sayılar: -