Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Mayıs 1297 (1881)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: Cemaziyelahir 1303 (1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 20 (48+20)
Eksik sayılar: -