Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 3 Temmuz 1309 (1893)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 22 Ağustos 1312 (1896)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 51+52+18+ 18
Eksik sayılar: -