Taramanın yapıldığı arşiv: Bonn Üniversitesi Online Arşivi, Hakkı Tarık Us, İBB Atatürk Kitaplığı, Millî Kütüphane
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 9 Eylül 1911
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 23 Kânunusani 1913
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 1721
Eksik sayılar: 87, 136, 166

 

 

1Süreli yayın zaman zaman kapatılmış, kapatıldığında Münakaşa, Kanat, Kalender, Nimet gibi adlarla çıkmıştır.