Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 4 Kânunuevvel 1299 (1883)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 30 Ağustos 1301 (1885)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 87
Eksik sayılar: -