Taramanın yapıldığı arşiv: APİKAM
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 5 Teşrinisani 1302 (1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 31 Ağustos 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 511
Eksik sayılar: 1, 806-2456