Taramanın yapıldığı arşiv: TBMM Kütüphanesi
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 19 Kânunusani 1925 (52. Sayı)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 23 Temmuz 1931
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 3721
Eksik sayılar: 1-51, 70, 77-79, 84, 89, 96, 98-107, 112, 113, 115, 119, 122, 126-128, 131-133,135, 146, 148-150, 152, 158-160, 167, 173, 175-181, 184, 185, 188, 191-197, 199-204, 206-211, 214-227, 228- 236, 242, 244, 245, 247-256, 258, 259, 261-265, 267, 270-274, 278-292, 294-297, 299, 300, 307, 312, 318, 332, 345, 350, 358, 362, 365
 

 

 

1Gazete 237. sayıdan itibaren hem Arap hem Latin harfli olmak üzere karışık alfabeyle yayımlanmaya başlamıştır.