Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 15 Mart 1896
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 15 Eylül 1897
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 82
Eksik sayılar: -