Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Ağustos 1324
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 16 Ağustos 1324
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 15
Eksik sayılar: -