Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 9 Rebiyülevvel 1285 (1868)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 22 Rebiyülevvel 1287 (1870)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 100
Eksik sayılar: -