Taramanın yapıldığı arşiv: İBB Atatürk Kitaplığı, Millî Kütüphane
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 5 Temmuz 1894
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 30 Teşrinisani 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 11353
Eksik sayılar: 590, 2024, 2492, 9024-9033, 9097-9143, 9907-9913, 9962, 11139