Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, İBB Atatürk Kitaplığı, Millî Kütüphane
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Kânunusani 1918
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1 Kânunuevvel 1340 (1924)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 2436
Eksik sayılar: -