Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Şubat 1919
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: Haziran 1338 (1922)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 1 (22+1)
Eksik sayılar: 1. cilt 2-3, 6, 9-12, 14-15, 18, 20-21, 23-27
2. cilt 2-12