Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 10 Temmuz 1325 (1909)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 7 Teşrinisani 1325 (1909)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 18
Eksik sayılar: -