Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 26 Ağustos 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 3 Kânunusani 1324 (1909)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 17
Eksik sayılar: -