Taramanın yapıldığı arşiv: Millî Kütüphane, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 25 Kânunuevvel 1296 (1881)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 28 Haziran 1300 (1884)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 150
Eksik sayılar: 50-100