Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kütüphanesi
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 19 Teşrinisani 1900
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 4 Temmuz 1901
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 40
Eksik sayılar: -