Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us ve Millî Kütüphane
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 15 Şubat 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 15 Teşrinisani 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 16
Eksik sayılar: -