Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Millî Kütüphane, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 21 Nisan 1899
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 19 Şubat 1904
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 251
Eksik sayılar: -