Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 5 Cemaziyelahir 1284 (1867)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 6 Şevval 1285 (1869)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 450 (12+4+450 sayı)
Eksik sayılar: 1-21 (Ayine-i Vatan), 150-188, 190-235, 247, 251-256, 279, 281-283, 309-320, 340, 351, 353-355, 359, 365-366, 370-379, 386-388, 390-391, 394-398, 419-422, 424, 435  (Ruzname-i Ayine-i Vatan)