Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 9 Teşrinisani 1918
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 14 Teşrinievvel 1919
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 308
Eksik sayılar: 146-169, 172-191, 192-211, 211-234, 234-267