Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 26 Teşrinievvel 1879
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 5 Şubat 1881
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 26
Eksik sayılar: -