Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Kânunusani 1919
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi:16 Teşrinisani 1919
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 311
Eksik sayılar: 1-10, 193-201, 203, 205-206, 209-216, 218-223, 230-231, 234-235, 237, 239, 241-243, 246-248, 251-253, 255-257, 259-260, 262, 268, 270-171, 273-278, 280-282, 284-285, 291, 293-296, 298-300, 302-303, 305-307, 309-310