Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Kânunuevvel 1340 (1924)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 5 Mart 1341 (1925)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 95
Eksik sayılar: 1, 38, 40, 41, 47, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 75, 79, 81, 82, 85,86, 88, 89