Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı,
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 20 Şubat 1325 (1910)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı tarih: 1 Eylül 1328 (1912)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 12 (20+12)
Eksik sayılar: 2. cilt 2-11