Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 28 Haziran 1292/1876
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 15 Şubat 1292
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 156
Eksik sayılar: -