Taramanın yapıldığı arşiv: APİKAM
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 8 Teşrinievvel 1908
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 30 Teşrinisani 1911
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 929
Eksik sayılar: 301-302, 304,306-307, 309-337, 339-342, 344-346, 349-351, 352-354,356-358, 568, 573, 665, 881.