Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 6 Ağustos 1908
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 31 Kânunuevvel 1908
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 84
Eksik sayılar: 76-78, 82