Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 6 Haziran 1918
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 31 Teşrinievvel 1918
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 11
Eksik sayılar: -