Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 17 Mart 1293 (1877)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 5 Kânunuevvel 1294 (1878)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 427
Eksik sayılar: 32-33, 51, 56, 67, 141, 189, 201, 205, 224, 234, 359