Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Haziran 1896
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 29 Mayıs 1905
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 408
Eksik sayılar: 16 Temmuz 1900 - 30 Kânunusani 1904