Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 13 Teşrinievvel 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 25 Mayıs 1325 (1909)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 30
Eksik sayılar: -