Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı, Millî Kütüphane
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 4 Nisan 1329 (1913)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 13 Nisan 1918
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 169
Eksik sayılar: 137, 170-195